EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
™vui™98 Trận21/10/2018100.000.000
2
*11111115590 Trận21/10/201890.000.000
3
*111050811190 Trận21/10/201880.000.000
4
dice90 Trận21/10/201870.000.000
5
slovakya3683 Trận21/10/201860.000.000
6
BùiMinhAnh83 Trận21/10/201850.000.000
7
????Hoàng????Iove?78 Trận21/10/201840.000.000
8
???Ace?????78 Trận21/10/201830.000.000
9
nd_fanta77 Trận21/10/201820.000.000
10
N_Kh?Hân77 Trận21/10/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??ø?a?Chan? 6413 21/10/2018 100,000,000
2 ????T?â?? 4732 21/10/2018 90,000,000
3 ?Phu?ng¹? 4310 21/10/2018 80,000,000
4 ™vui™ 3936 21/10/2018 70,000,000
5 ???uo?? q?á? 3356 21/10/2018 60,000,000
6 ?¡E? 3026 21/10/2018 50,000,000
7 BùiMinhAnh 2854 21/10/2018 40,000,000
8 d?dora 2793 21/10/2018 30,000,000
9 ?Çá???Ðubai 2734 21/10/2018 20,000,000
10 ????Hoàng????Iove? 2730 21/10/2018 10,000,000