EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
????????????O?A??1111 Trận19/08/2018100.000.000
2
S? Ghê Bay^^1109 Trận19/08/201890.000.000
3
????Aquarius?758 Trận19/08/201880.000.000
4
¤??????a?¤637 Trận19/08/201870.000.000
5
???V?n???Tµ?n??? 412 Trận19/08/201860.000.000
6
Tiiiii363 Trận19/08/201850.000.000
7
???sa??®339 Trận19/08/201840.000.000
8
?ßÇS????ex?315 Trận19/08/201830.000.000
9
The Bear303 Trận19/08/201820.000.000
10
??ße´??302 Trận19/08/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ????????s????? 1475 12/08/2018 100,000,000
2 ????Aquarius? 975 12/08/2018 90,000,000
3 ?v???a???????????? 794 12/08/2018 80,000,000
4 gamo00000 552 12/08/2018 70,000,000
5 Ðoànnnn 496 12/08/2018 60,000,000
6 ????Thanh???Trà? 467 12/08/2018 50,000,000
7 nhat090 464 12/08/2018 40,000,000
8 tamDZ 436 12/08/2018 30,000,000
9 ????Van???Ti?n? 409 12/08/2018 20,000,000
10 MyaKasukii 402 12/08/2018 10,000,000