EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
????Sjn????Ðy1348 Trận24/06/2018100.000.000
2
Thanhhhhhhhhhhhhhhhh590 Trận24/06/201890.000.000
3
Cô Gái Hái Bông562 Trận24/06/201880.000.000
4
?v??TR?NG??Oppå? 497 Trận24/06/201870.000.000
5
Chàng Trai B?ng Bông492 Trận24/06/201860.000.000
6
???Ð????à????Q?ê482 Trận24/06/201850.000.000
7
?????a?øLo??????480 Trận24/06/201840.000.000
8
??SL?MR??i?4?339 Trận24/06/201830.000.000
9
HiImSpamLoa334 Trận24/06/201820.000.000
10
GTV`GunBow331 Trận24/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng