EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
??SL?H?a??HTú¢?584 Trận19/08/2018100.000.000
2
?GH??£i????Mï???283 Trận19/08/201890.000.000
3
???Thùy???Hân....? 244 Trận19/08/201880.000.000
4
???????¹??ú???96 Trận19/08/201870.000.000
5
????a?93 Trận19/08/201860.000.000
6
??Ç???m¹tí??92 Trận19/08/201850.000.000
7
Ðoànnnn88 Trận19/08/201840.000.000
8
???Pé?inh????Z??huoG60 Trận19/08/201830.000.000
9
?ACE??????????54 Trận19/08/201820.000.000
10
¤??????a?¤50 Trận19/08/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Ðoànnnn 305 12/08/2018 100,000,000
2 Ðv™Báo™ 262 12/08/2018 90,000,000
3 ??Çá??TTN? 193 12/08/2018 80,000,000
4 ??SL?H?a??HTú¢? 170 12/08/2018 70,000,000
5 ?ßÇS????ex? 126 12/08/2018 60,000,000
6 ????KNIGHT????KEN? 122 12/08/2018 50,000,000
7 ???????¹??ú??? 107 12/08/2018 40,000,000
8 Gái??Ð?p 98 12/08/2018 30,000,000
9 ??ouisHân??ouis 96 12/08/2018 20,000,000
10 Dark??in 94 12/08/2018 10,000,000