EVENT ĐUA TOP WIN CHIẾN ĐẤU TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Cash thưởng
1
?Anna?Nguy?n?280 Trận24/06/2018100.000.000
2
????u?????¹??¹ 213 Trận24/06/201890.000.000
3
Smilë153 Trận24/06/201880.000.000
4
???Ng??Nuxxi???143 Trận24/06/201870.000.000
5
????Duy?Master?91 Trận24/06/201860.000.000
6
????Sjn????Ðy83 Trận24/06/201850.000.000
7
???Ð????à????Q?ê80 Trận24/06/201840.000.000
8
??L?b?a??75 Trận24/06/201830.000.000
9
Bi?tThiênTh?n73 Trận24/06/201820.000.000
10
??Ša???a??65 Trận24/06/201810.000.000


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng