ĐUA TOP SHARE MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Số lần Hiện tại Cash Thưởng
1
 trongzoi1008122/04/201810.000.000
2
 qazxxqa124122/04/20189.000.000
3
 smileycc122/04/20188.000.000
4
 anhduc221122/04/20187.000.000
5
 thetvt123456122/04/20186.000.000
6
 anhthu9xvipbg1122/04/20185.000.000