EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
ádu 9363 Phút24/06/2018100.000.000
2
minhalinhw 9363 Phút24/06/201890.000.000
3
minhwe 9363 Phút24/06/201880.000.000
4
Ti?u Thu 211 9363 Phút24/06/201870.000.000
5
álinh 9238 Phút24/06/201860.000.000
6
????Sjn????Ðy8545 Phút24/06/201850.000.000
7
????Thanh???Trà?8376 Phút24/06/201840.000.000
8
?v??TR?NG??Oppå? 7938 Phút24/06/201830.000.000
9
Smilë7038 Phút24/06/201820.000.000
10
??SL?H?a??HTú¢?7004 Phút24/06/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng