EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
htwnh 8904 Phút19/08/2018100.000.000
2
Ti?u Thu 211 8904 Phút19/08/201890.000.000
3
minhalinhw 8904 Phút19/08/201880.000.000
4
álinh 7953 Phút19/08/201870.000.000
5
?????i???????iller?7900 Phút19/08/201860.000.000
6
??SL?H?a??HTú¢?7805 Phút19/08/201850.000.000
7
S? Ghê Bay^^7432 Phút19/08/201840.000.000
8
?i?H?6Ho?H??§?í?7200 Phút19/08/201830.000.000
9
###inw 7117 Phút19/08/201820.000.000
10
minhwe 6586 Phút19/08/201810.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 wwwww12 10034 12/08/2018 100,000,000
2 minhwe 10034 12/08/2018 90,000,000
3 Ti?u Thu 211 10034 12/08/2018 80,000,000
4 álinh 10034 12/08/2018 70,000,000
5 ###inw 10034 12/08/2018 60,000,000
6 minhalinhw 10034 12/08/2018 50,000,000
7 ádu 10034 12/08/2018 40,000,000
8 ????Thanh???Trà? 9535 12/08/2018 30,000,000
9 ??SL?H?a??HTú¢? 8465 12/08/2018 20,000,000
10 ?????i???????iller? 8430 12/08/2018 10,000,000