EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 nửtửxinhmênhxxx20/02/201910.000.000
2
  Bóng Đêm xxx20/02/20199.000.000
3
 vis2ayenlxxx20/02/20198.000.000
4
 ๖ۜᵸτThυỳTrangxxx20/02/20197.000.000
5
 *ļÿ*ļÿ*xįņħ*xxx20/02/20196.000.000
6
 ๖Çá❍࿐❥Đubaixxx20/02/20195.000.000
7
  fuckkyouii xxx20/02/20194.000.000
8
 ND_KhảHânxxx20/02/20193.000.000
9
 KietHxxx20/02/20192.000.000
10
 Khang3TrungDaixxx20/02/20191.000.000