EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 nửtửxinhmênhxxx19/12/201810.000.000
2
  Bóng Đêm xxx19/12/20189.000.000
3
 ๖ۜᵸτThυỳTrangxxx19/12/20188.000.000
4
 *ļÿ*ļÿ*xįņħ*xxx19/12/20187.000.000
5
 ๖Çá❍࿐❥Đubaixxx19/12/20186.000.000
6
 ND_KhảHânxxx19/12/20185.000.000
7
 KietHxxx19/12/20184.000.000
8
 Khang3TrungDaixxx19/12/20183.000.000
9
 ND_Funxxx19/12/20182.000.000
10
 lorenddxxx19/12/20181.000.000