EVENT ĐUA TOP NẠP THẺ MÕI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Tổng Tiền Nạp Hiện tại Cash Thưởng
1
 nửtửxinhmênhxxx26/04/201910.000.000
2
  Bóng Đêm xxx26/04/20199.000.000
3
 vis2ayenlxxx26/04/20198.000.000
4
 ๖ۜᵸτThυỳTrangxxx26/04/20197.000.000
5
 *ļÿ*ļÿ*xįņħ*xxx26/04/20196.000.000
6
 ๖Çá❍࿐❥Đubaixxx26/04/20195.000.000
7
  fuckkyouii xxx26/04/20194.000.000
8
 ND_KhảHânxxx26/04/20193.000.000
9
 KietHxxx26/04/20192.000.000
10
 Khang3TrungDaixxx26/04/20191.000.000