EVENT ĐUA TOP GIẾT BOSS THỚI GIỚI TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Giết Boss Hiện tại Cash thưởng
1
??SL?H?a??HTú¢?1 lần19/08/2018100.000.000
2
?GH??£i????Mï???1 lần19/08/201890.000.000


TOP NickName Giết Boss Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ??SL?H?a??HTú¢? 4 12/08/2018 100,000,000
2 COMBO VIP 1 12/08/2018 90,000,000
3 ?GH??£i????Mï??? 1 12/08/2018 80,000,000
4 ?Th?p?Tam?Mu?i?? 1 12/08/2018 70,000,000